روزگار چه سریع مثل برق باد از جلوی چشمای ما میگذره و غبارش رو برظاهر ما میزاره پستی و بلندیاش خوب و بدش شادی و غم هاش همه وهمه زندگی من شما رو تشکیل میده گاهی وقتی فکر زندگی فکر گذشته ها فکر اتفاق های زندگیم فکر کارایی که باید می کردی و نکردی فکر کارایی که نباید انجام می دادی انجام دادی فکر پول فکر کار فکر همه چی فکر خیلی چیزا که زندگیمو از این رو به اون رو کرد فکر این همه شیفت دادن فکر اینکه دیگه از خیلی چیزا خسته شدم فکر اینکه واقعا دلم تنگ میشه برای خیلی چیزا و خیلی کس ا فکر اینکه زندگی چقدر زود گذشت واقعا زندگی م چقدر زود گذشت و میگذره همه فکر مو مشغول خودش میکنه !چند روز دیگه یه اتفاق بزرگ تو زندگی خانواده مون رخ میده ، داداش کوچیکه ، اونی که از همه کوچیکتره قراره داماد بشه کلی براش خوشحال م و این اتفاق بعد مدتها شادی رو به دلم آورده