بعد از سال ها که این وبلاگ خاک میخورد چند وقت پیش به فکر تر و تازه کردنش افتادم ،بعد چندین روز سرو سامانی به ظاهر این وبلاگ داده و نتیجه این شده که می بینید خودم که راضی هستم