ميگه نامرده ميگم مگه عاشقش نبودي؟ميگه بودم کمي کمث ميکنه ميگه نميدونم ! يادمه چندی پيش يه چيزاي میشنیدم که کلي مخ مو مشغول خودش کرد ! اينجوري بود که : وقتي دونفر عاشق هم ميشن يعني با هم هستن تو بدنشون يه تغييرات شيميايي بوجود مياد که از اين قراره ،تستسترونت و استروژن بدن شون زياد ميشه و اين زياد شدن باعث اين ميشه که اون دو نفر عاشق هم بشن اينجاست که دوپامين و سرتونين بدنشون باز فعال تر ميشه ، سرتونين مهم ترين ماده ي شيميايي عشق ه ، سرتونين به طور موقت آدم رو ديونه ميکنه، مرحله ي بعدي عشق زمانيه که اون دوتا عاشق ميخوان رابطه برقرار کنن و در نهايت اين رابطه منجر به ازدواج ميشه تو اين مرحله اکسي توسين با سوپرسين ترشح ميشه اکسي توسين وقتي زن و مرد با هم ازدواج ميکنن ترشح ميشه البته زماني که زن ميخواد به بچه شم شير بده ترشح ميشه ، يه تحقيقي هست که ميگه عشق زن به بچه ش مثل عشق زن به مردش ه ، موضوع جالبتر سرتونين ه ! سرتونين باعث ميشه نسبت به عيب هاي ديگران گور بشي ! به خاطر همينه دختر خوشگله ي کلاس ميره با پسره زشته ي کلاس دوست ميشه ! بعدا همه دوستاي دختره بهش ميگن پسره زشته و با پسره بهم بزنه !چون پسره خيلي زشته !ولي حرفاي دوستاي دختره روش تاثيري نداره !چون سرتونين باعث ميشه دختره نتونه باپسره بهم بزنه ! البته ممکنه بعد دوسال بتونه چون غلظت اين مواد تا دوسال زياده حتي ممکنه سه تا چهار سال غلظت اين مواد ادامه داشته باشه خلاصه ممکنه غلظت اين ا که گفتم تو بدن بعضي کم و زياد باشه ولي وقتي تو چشاي عشق ت نيگاه مي کني نمي توني جلوي دوپامين و اکسي توسين و تستسترون استروژن بدنتو بگيري و دلت ميخواد يه گاز گوچول موچولو ازش بگيري ! نتيجه اخلاقي اينکه اينقده عشق رفته رو ، سرزنش نکنيد چون اون تنها داره به واکنش اي شيميايي بدنش جواب ميده !شايد نامرد يا نازن باشه ولي واکنش اي بدنش م کار خودشونو مي کنن !جوابمو ميده که: ميدونم عشق پوچ و بي معني ه ولي هيچ وقت تو رابطه م دروغ نميگم و هميشه در مورد احساساتم با طرف مقابلم صادق م جوابي براش ندارم نه دوپامين و نه اکسي توسين نه تستسترون . استروژن م بدنم فعاليتي نمي کنن که جواب قاطع براش داشته باشم