بعد از هشت سال که دامنه و هاستم نزد شرکت نگاه ریجستر می شد تصمیم گرفتم که سرور سایت رو تغییر بدم به همین خاطر بعد کلی تحقیق واز نگاه وب سایت وب هاستینگ نقطه اینفو این شرکت ایرانی که سومین شرکت از بیست و پنج شرکت معتبر از نگاه وب هاست دات اینفو برای ثبت دامنه و هاست ، یعنی میهن وب هاست رو انتخاب کردم و الان دامنه سیروس و هاست م نزد این شرکت انتقال پیدا کرده