انگار همین دیروز بود که دنیا اومد و جلوی چشمام بزرگ شد اولین نوه خانواده  نگــــار ، خواهرزاده ام رو میگم و حالا امسال کنکور شرکت کرده و دانشگاه قبول شده بعد از مدتها که خبرای خوبی وارد زندگیمون نمیشد امشب خبر قبولی نگار اونم رشته پزشکی کلی خوشحالم کردم مرسی نگار جووووون