تو اي پري کجايي يا سرگشته ترانه مشهور و ماندگاري است با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگ‌سازي همايون خرم در دستگاه همايون. نخستين بار با صداي حسين قوامي اجرا شد که این اجرا را خواهید شنید

شعر این ترانه بر اساس اجرای اصلی یعنی اجرای حسین قوامی به شرح زیر است
شبي که آواي ني تو شنيدم .چو آهوي تشنه پي تو دويدم .دوان دوان تا لب چشمه رسيدم .نشانه‌اي از ني و نغمه نديدم .تواي پري کجايي؟ که رخ نمي‌نمايي .از آن بهشت پنهان، دري نمي‌گشايي .من همه جا، پي تو گشته‌ام .از مه و مهر، نشان گرفته‌ام .بوي تو را، ز گل شنيده‌ام .دامن گل، از آن گرفته‌ام.تواي پري کجايي؟ که رخ نمي‌نمايي.از آن بهشت پنهان، دري نمي‌گشايي دل من، سرگشته تو.نفسـم، آغشته تـو.به باغ رؤياها، چو گلت بويم.در آب و آئينه، چو مهت جويم.تواي پري کجايي؟.در اين شب يلدا، ز پي‌ات پويم.به خواب و بيداري، سخنت گويم.تواي پري کجايي؟.مه و ستاره درد مـن مـي‌دانند.که همچو من پي تو سرگردانند
شبي کنار چشمه پيدا شو.ميان اشک من چو گل وا شو.تواي پري کجايي؟ کـه رخ نمي‌نمايي.از آن بهشت پنهان، دري نمي‌گشايي