Good News

انگار همین دیروز بود که دنیا اومد و جلوی چشمام بزرگ شد اولین نوه خانواده  نگــــار ، خواهرزاده ام رو میگم و حالا امسال کنکور شرکت کرده و دانشگاه قبول شده بعد از مدتها که خبرای خوبی وارد زندگیمون نمیشد امشب خبر قبولی نگار اونم رشته پزشکی کلی خوشحالم کردم مرسی نگار جووووون

Happy birthday

یک سال دیگه از زندگیم گذشت ،تنها بانک ها و همراه اول یادشون بود که امروز روز تولد من بوده

All Rights Reserved 2008-2018 Designed & Developed by www.sirous.org & www.shakarami.com