چند وقت پیش در نقش یک فرزند برای پدر و مادرم بودم بعد از گذشت چندین سال و ازدواج در همان نقش فرزند و نقشی جدیدتر به نام همسر ظاهر شدم ، فل حال نقش جدیدتر و جذاب تر را تجربه میکنم نقش یک پدر جدیدترین خبر زندگی ام ورود یک جوجه به جمع دونفره ی ماست ، ده هفته است که پدر شده ام

وبلاگ جوجه رو از این لینک ببینید