سه سال پیش یعنی دیروز سیروس دات اورگ پا به دنیای مجازی گذاشت سه سال پیش یعنی دیروز تصمیم گرفتم از اسم اصلی خودم برای دامنه ام استفاده کنم سه پیش یعنی دیروز تصمیم گرفتم دیگه جوجو نداشته باشم یادش بخیر مثل تولد خواهر زاده ام که هر وقت می بینمش انگار همین دیروز بود که به دنیا اومد و حالا حتی روم نمیشه ببوسمش خلاصه ی کلام اینجا یعنی سیروس دات اورگ سه ساله شد

Created On:07-Nov-2008 21:56:13 UTC