پرونده ساله هشتادو هشت هم با همه شيريني ها و تلخي هاي آن بسته شد. درس هاي بزرگ و تجربه هاي به ياد ماندني ، سال هشتادو هشت در زندگي بسياري از ما ماندگار خوا هد شد .  اما زمان متوقف نمي شود و ما هم نبايد در آن متوقف شويم. بايد با اتكا به همه تجربه ها و آموخته هاي گذشته به استقبال سال جديد برويم، تمام تلاش خود را براي ساختن جهاني بهتر و زندگي شيرين تر به كار بگيريم واز خداي بزرگ بخواهيم كه ما را به ” احسن حال” نائل كند.هر چند بدترين سال زندگيم همين سال هشتادوهشت بود ، جدايي از بهترين زندگيم ، ف ي ل ت ر شدن وبلاگم ،کلي خبرهاي بد که زندگيم رو تحت شعاع خود قرار داد ، هر چند از نظر مالي سال خوبي داشتيم ولي چه کنم که اين مال گند زده ي دنيا برايم ارزشي نداشت در اين روزهاي سخت ، اين روزهاي آخر سال دل خيلي ها را شکستم ، اشک چند نفررو درآوردم که حتي الان که دارم درباره شان مي نويسم هنوزهم دلم خنک نشده برايشان ،ولي با چند دوست جديد آشنا شدم که يکشان“ستاره” را از قبل ترها مي شناختم  چقدر برايم جالب بود اين متن ايميلش ” يکي از آرزوهام در اين روزهاي پاياني سال تحقق پيدا کرد و اين يعني خدا هنوز هم به فکرمه و نيم نگاهي بهم داره” سال جديد را با کلي آرزوي جديد ميخواهم شروع  کنم ، سفر نرفته ام و نخواهم رفت سخت درفکر جمع کردن همان مال گند زده ي دنيا هستم چه کنم هدف ديگري براي زندگي واينکه راحت روزگارم را سر کنم ندارم  جز کار و پول ، پس اميد آنكه اين نوروز با نامها و يا دها براي من و دوستان ما فصلي نو در انديشيدن و كوشيدن شود و خد اي بزرگ ما را مشمول دگرگوني در “حال و احوال” كند. و درپايان نيز سال نو را به همه دوستانم در فضاي مجازي تبريك مي گويم و از خداوند متعا ل براي همه شما آرزوي سالي پر اميد و حالي نيكو مسئلت دارم. در لحظه تحويل سال اين دوستتان را هم از دعاي خير فراموش نكنيد ! يا مقلب القلوب والابصار ، يا مدبر الليل والنهار ، يا محول الحول والاحوال ، حول حالنا الي احسن الحال ، ارادتمند و دوستدار شما  سيروس